Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student eo bự ~Female/Vietnam Groups :iconwearedesigner: WeAreDesigner
Design is my life :"3
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 73 Deviations 277 Comments 9,630 Pageviews
×

Newest Deviations

PHOTOPACK RED VELVET #4 (IRENE) by byunce PHOTOPACK RED VELVET #4 (IRENE) :iconbyunce:byunce 25 5 PHOTOPACK AOA #1 (YUNA) by byunce PHOTOPACK AOA #1 (YUNA) :iconbyunce:byunce 17 1 PHOTOPACK RED VELVET #3 (SEULGI) by byunce PHOTOPACK RED VELVET #3 (SEULGI) :iconbyunce:byunce 14 0 Psd #6 by byunce Psd #6 :iconbyunce:byunce 14 3 PHOTOPACK SNSD #17 (TIFFANY) by byunce PHOTOPACK SNSD #17 (TIFFANY) :iconbyunce:byunce 25 2 PHOTOPACK RED VELVET #2 (JOY) by byunce PHOTOPACK RED VELVET #2 (JOY) :iconbyunce:byunce 60 14 PHOTOPACK RED VELVET #1 (IRENE) by byunce PHOTOPACK RED VELVET #1 (IRENE) :iconbyunce:byunce 98 27 PHOTOPACK GIRL'S DAY #18 (YURA) by byunce PHOTOPACK GIRL'S DAY #18 (YURA) :iconbyunce:byunce 44 9 PHOTOPACK SNSD #16 (TAEYEON) by byunce PHOTOPACK SNSD #16 (TAEYEON) :iconbyunce:byunce 17 0 PHOTOPACK GIRL'S DAY #17 (SOJIN) by byunce PHOTOPACK GIRL'S DAY #17 (SOJIN) :iconbyunce:byunce 31 4 PHOTOPACK GIRL'S DAY #16 (YURA) by byunce PHOTOPACK GIRL'S DAY #16 (YURA) :iconbyunce:byunce 34 16 PNG Yura by byunce PNG Yura :iconbyunce:byunce 6 0 PHOTOPACK GIRL'S DAY #15 (MINAH) by byunce PHOTOPACK GIRL'S DAY #15 (MINAH) :iconbyunce:byunce 62 22 PSD #5 by byunce PSD #5 :iconbyunce:byunce 121 39 PHOTOPACK APINK #1 (NAEUN) by byunce PHOTOPACK APINK #1 (NAEUN) :iconbyunce:byunce 40 7 PHOTOPACK GILRS DAY #14 (MINAH) by byunce PHOTOPACK GILRS DAY #14 (MINAH) :iconbyunce:byunce 82 28

Favourites

frame by Mr-raindrop-Emmabing frame :iconmr-raindrop-emmabing:Mr-raindrop-Emmabing 913 177 Share PSD Quotes by CeByun688 Share PSD Quotes :iconcebyun688:CeByun688 177 77 Share PSD Quotes (next) by CeByun688 Share PSD Quotes (next) :iconcebyun688:CeByun688 126 59 Seulgi Quotes Covers {3} by CeByun688 Seulgi Quotes Covers {3} :iconcebyun688:CeByun688 43 15 PSD #11 by CeByun688 PSD #11 :iconcebyun688:CeByun688 62 15 +ID by CeByun688 +ID :iconcebyun688:CeByun688 5 0 Seulgi and Irene by CeByun688 Seulgi and Irene :iconcebyun688:CeByun688 40 6 Share PSD Quotes - Red Velvet by CeByun688 Share PSD Quotes - Red Velvet :iconcebyun688:CeByun688 108 51 Paynetrain's Texture pack #1 by marioantonio23 Paynetrain's Texture pack #1 :iconmarioantonio23:marioantonio23 1,772 636 January: Light Textures by TheEdgeOfDemi January: Light Textures :icontheedgeofdemi:TheEdgeOfDemi 583 92 Paper Textures #1 by Artie-Pants Paper Textures #1 :iconartie-pants:Artie-Pants 842 173 Flower textures collection by JeedoriFox Flower textures collection :iconjeedorifox:JeedoriFox 534 93 [151412] My first textures by HunhanStyle [151412] My first textures :iconhunhanstyle:HunhanStyle 359 127 [090315] Pack Stock 01 by MinhKhue2209 [090315] Pack Stock 01 :iconminhkhue2209:MinhKhue2209 268 244 PACK PSD COLORING RED VELVET by CeByun688 PACK PSD COLORING RED VELVET :iconcebyun688:CeByun688 133 41 Quotes by CeByun688 Quotes :iconcebyun688:CeByun688 37 7

Friends

Groups

:) hiện tại tớ ko thể down được PTS nhưng tớ vẫn sẽ úp ảnh thường xuyên :3 thay vì up lên DA tớ úp lên Minus nha >) FavMinus của tớ để theo dõi tớ nhé :) nhắc nhở /lo xa\ các bạn ko copy link đem bán ở các stock hay đem share mà chưa có sự đồng ý của tớ :3 thì tớ không chấp thể loại trẻ trâu lau mũi chưa sạch :ok: 
Tớ sẽ ưu tiên upload red velvet vì hiện tại các chị ấy đã comeback 
  cee72.minus.com/

deviantID

byunce
eo bự ~
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
vẫn là acc của :iconcebyun688: áh nhá !~

Comments


Add a Comment:
 
:iconuyenbsls2005:
uyenbsls2005 Featured By Owner Aug 5, 2016  Student Traditional Artist
watch back pls~
Reply
:iconarianamoya:
ArianaMoya Featured By Owner Oct 16, 2015
╔╗╔╦══╦═╦═╦╗╔╗ ★ ★ ★ ☆ ✾ ☆ ★ ★ ★
║╚╝║══║═║═║╚╝║ ☆¸.•°*”˜'''˜”*°•.¸☆
║╔╗║╔╗║╔╣╔╩╗╔╝  ★ B I R T H D A Y ☆
╚╝╚╩╝╚╩╝╚╝═╚╝  ✾☆★☆★☆ ✾☆★☆★☆✾
Reply
:iconfrozenbee99:
frozenbee99 Featured By Owner Apr 7, 2015  Hobbyist Interface Designer
Hello :)
Do you mind watching back?
Reply
:iconopal-mex:
Opal-MEx Featured By Owner Mar 12, 2015  Student Interface Designer
Watch back, please
Reply
:iconcee-lan:
Cee-lan Featured By Owner Mar 7, 2015
mần ạh:| (Blank Stare) 
Reply
:iconminhkhue2209:
MinhKhue2209 Featured By Owner Mar 5, 2015
Watch back, please Sweating a little... 
Reply
:icongianglnguyen:
gianglnguyen Featured By Owner Feb 21, 2015
Em thăm s' <33
Reply
:icongianglnguyen:
gianglnguyen Featured By Owner Feb 20, 2015
Thăm s' <33 Happy New Year
Reply
:iconacttyling:
Acttyling Featured By Owner Feb 19, 2015  Student Interface Designer
watch back
Reply
:icongianglnguyen:
gianglnguyen Featured By Owner Feb 17, 2015
Thăm ss nhoo. Happy New Year 
Reply
Add a Comment: